Bemærkninger Afbryder vandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åben
  Indstillingsrækkevidde
  Brudpunkt
  Positiv åbningssekvens/- vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Nødstopsknap

Anvendelse:
Kommandoenheder er af stor betydning for mand-maskine interfacen i området af industriel anvendelse. De er f.eks. monteret i afbryderpaneler, kontrolpaneler, to-hånds kontrolpaneler, i elevatorproduktion og i materialebearbejdende fabrikker, inklusive løbebånd. Manuel aktivering af disse enheder starter driftssekvenser og funktionsprocesser, eller bringer disse til standsning.


[mere…]