Opmerking bij het schakelwegdiagram
  contact gesloten
  contact geopend
  instelbereik
  blokkeerpunt
  gedwongen verbrekingsweg/-hoek
VS  instelbereik maakcontact
  instelbereik verbreekcontact
N   naloop
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Sleuteltransfersysteem

Toepassingsgebied:
Het functieprincipe van een sleuteltransfersysteem bestaat erin dat de sleutel in functie van de bedrijfstoestand van de machinebesturing, ofwel
• in automatisch bedrijf (met vergrendelde veiligheidsdeur) in een besturingselement (gewoonlijk een sleutelkeuzeschakelaar)


[mehr…]