Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Magnetisk reed-bryter

Applikasjon:
Sammen med mekanisk betjente grensebrytere har magnetiske reed-brytere (magnetisk betjente) blitt stadig viktigere. De kan betraktes som et tillegg til plunger-, valse- eller revolverhodebetjente grensebrytere og som et viktig supplement til elektroniske nærhetsbrytere.