Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Nødstoppknapp

Applikasjon:
Kommandoenheter er svært viktige for grensesnittet mellom menneske og maskin innenfor industrielle applikasjoner. De er eksempelvis montert i instrumenttavler, tohånds-kontrollpaneler, i heisproduksjon og på materialhåndteringsanlegg, inkludert samlebånd. Manuell aktivering av enhetene starter funksjonssekvenser og funksjonsprosesser eller bidrar til å avslutte disse.


[mer…]