Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Slakkwirebryter

Applikasjon:
Belteinnstillings- og slakkwirebryterne er egnet for bruk på materialhåndteringsutstyr.

Slakkwirebrytere overvåker strammingen av wirer. Bryteren aktiveres nå strammingen er korrekt.