Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Sikkerhetsbryter for hengslede vern

Applikasjon:
Disse sikkerhetsbryterne er egnet for hengslede sikkerhetsvern som må være lukket for å sikre nødvendig driftsikkerhet.

Mangfoldet av krav som finnes i praksis kan tilfredsstilles ved hjelp av det store utvalget av sikkerhetsbrytere for hengslede vern.


[mer…]