Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
lindenødstopp

Applikasjon:
Trekkwirebrytere brukes for å gi signaler til å starte maskiner og åpne eller lukke elektrisk betjente dører, porter eller barrierer.

Trekkwirebrytere betjenes manuelt ved å dra i wirer.