Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon

Applikasjon:
To direktiver regulerer eksplosjonsbeskyttelse av maskineri og anlegg innenfor de europeiske medlemsstatene.
• Direktiv 94/9/EC fra Europaparlamentet og Rådet av 23. mars 1994
• Direktiv 1999/92/EC fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 1999


[mer…]