Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Sikkerhetsovervåkingsmodul

Bruksområde:
Den nye generasjonen av sikkerhetsrelé-moduler SRB EXi kombinerer godkjent sikkerhetsteknikk med kravene til eksplosjonsvern.
SRB EXi-modulene er utviklet på det grunnleggende i ATEX-direktiv 94/9/EF og de europeiske standardene EN 60 079 og det som følger.
De i seg selv trygge overvåkingsvaktene EXi er designet for utstyr i kategorien 2GD. Dermed kan nødstoppenheter og overvåking av sikkerhetsdører brukes i gass- og støveksplosiv atmosfære.


[mer…]