Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Nödstoppsknapp

Användning:
Tryckknappar är mycket viktiga för gränsnittet mellan människa maskin vid industriella användningar. De monteras exempelvis i elskåp, manöverbord, tvåhandsmanöverdon, vid hisstillverkning och i anläggningar för materialhantering, inklusive transportband. Manuell aktivering av enheterna påbörjar driftsekvenser och funktionsprocesser eller får dessa att stoppa.


[mer…]

Sök efter egenskaper

Reset/Återställ