Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Magnetbrytare

Användning:
Vid sidan av de mekaniskt aktiverade gränsställarna har magnetiska reedbrytare (magnetiskt aktiverade) konstant fått ökad betydelse. De kan betraktas som ett komplement till gränsställarna som aktiveras med nock, rulle och vridbar docka samt som ett viktigt tillägg till induktiva brytare.