Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Nyckelöverföringssystem

Användning:
De grundläggande funktionsegenskaperna för ett nyckeltransfersystem är att nyckeln sitter fast och inte kan tas ut beroende på drifttillstånd för maskinens styrsystem
• I automatiskt läge (med skyddet låst) i ett styrelement (vanligtvis i en nyckelmanövrerad väljaromkopplare)
or


[mer…]